เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอัญชลี ณ ลำปาง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน 1 ราย ให้แก่ นายเสาร์ กินร อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้ป่วยพาร์กินสันใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน โดยอาศัยแสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้า เมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติด ซึ่งประสิทธิภาพของไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้สามารถลดอาการเดินติด และทำให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ดีขึ้น เมื่อมีการฝึกใช้อย่างเหมาะสม ต่อไป