เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับบิ๊กซี สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 54 ยูนิต (คิดเป็น 18,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 17 ราย ณ  พื้นที่ให้บริการลูกค้า  บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี