เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้ นายสุเชาว์  ทูโมสิก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสาธารณสุขอำเภอเวียงสระจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ คณะครู-อาจารย์ บุคลากร
และนักเรียนโรงเรียนเวียงสระ ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 67 ยูนิต (คิดเป็น 23,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 46 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย ณ  ห้องเกียรติยศ พิกุลทอง โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี