เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวรัชนี ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยม เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่เจี้ย อายุ 6 ปี ซึ่งพักอาศัยอยู่กับ นางสาวกานดา ไพฑูรย์  อายุ 36 ปี
(เป็นผู้ดูแลเด็กหญิงกานต์ธิดาฯ) อยู่บ้านเลขที่ 113/186 หมู่ที่ 1 ถนนการุณราษฎร์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีอาชีพรับจ้างกวาดขยะของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เนื่องจากในครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 คน และรายได้หลักมาจาก นางกานดาฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋าเป้สำหรับเด็ก และตุ๊กตาหมี 1 ตัว เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก
ให้เด็กหญิงกานต์ธิดาฯ อีกด้วย