เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา  สระคูพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ
แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รายละ
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางผัด  โทดี  บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
2.นายอุทัย  มาลี บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
3.นางประยูร บัวศรี  บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่