เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 มกราคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับบริษัท สิริสิน กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน ” เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่  และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 111 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 83 ยูนิต (คิดเป็น 26,050 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 28 ราย ณ  พื้นที่ให้บริการลูกค้า บริษัท สิริสิน กรุ๊ป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี