เลือกหน้า

วันที่ 30 มีนาคม  2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต 105 ยูนิต จำนวน 42,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 35 ราย และอวัยวะ จำนวน 18 ราย