เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2563  หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย ได้โลหิตจำนวน 97 ราย/ยูนิต คิดเป็น 43,650 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย อวัยวะจำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นอย่างดี