เลือกหน้า

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บ.บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 40 ราย ได้โลหิต 33 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 13,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 12 ราย พร้อมมอบข้าวสาร 35 ถุง