เลือกหน้า

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว และผู้นำในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” พื้นที่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. เด็กชายกิตติศักดิ์ เชื่อมสงค์ อยู่บ้านเช่า ม.4 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
2. นางสงวน ทิพย์จันทา อยู่บ้านเลขที่ 46 ม.7 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
3. นายกระจาย ทิพย์จันทา อยู่บ้านเลขที่ 46/4 ม.7 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป คนละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น