เลือกหน้า

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อมอบห้องส้วมในโครงการส้วมดีมีสุข ประจำปี 2563 มอบให้แก่นายเพียร จำนงค์ บ้านเลขที่ 97 ม.9 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง