เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอท่าฉาง และสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายถาวร พรหมฉิม  นายอำเภอท่าฉาง
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 174 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 128 ยูนิต  (คิดเป็น 44,800 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 46 ราย ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน   อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี