เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ พื้นที่อเนกประสงค์ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตำบลวัดประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 54 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 47 ยูนิต (คิดเป็น 16,450 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 7 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย