เลือกหน้า

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางณัฐกมล วัชกีกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะร่วมจัดชุดธารน้ำใจ จากสภากาชาดไทย เพื่อนำส่งมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 251 ชุด โดยมีกำลังพลจากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมดำเนินการ ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ