เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthaniร่วมกับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  บริเวณพื้นทรี่รับรองลูกค้า  บุญถาวร สาขาสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 57 ราย
ได้รับโลหิต  จำนวน 43 ยูนิต (คิดเป็น 15,050 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 14 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 15 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  
จำนวน 15 ราย