เลือกหน้า

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางศิรประภา รัตนธัญญลักษณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางพิชญ์สินี สัมมานุช เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางชูศิลป์ ว่องวิกย์การ นางกรวรรณ ศิรประภาภักดี นางอรุณ แสงนาค  ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าบ้านไร่ ได้รับโลหิต จำนวน 21 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 9,450 ซีซี คิดเป็นปริมาณยอดสะสมโลหิตจำนวน 2,687,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา – ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมดวงตา จำนวน 453 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ – ราย คิดเป็นปริมาณยอดสะสมอวัยวะ จำนวน 400 ราย