เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง โดยมีนายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอย่านตาขาวนำบุคคลากรร่วมบริจาค
มีผู้บริจาคทั้งหมด 219 ราย ได้โลหิต 169 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 67,600 ซีซี.