เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
พื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลสุโสะ และตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นายหมาดเส็น จิตรเที่ยง อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
2.นางแม็น ฤทธิเดช อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 ม.3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
3.นางสุจินต์ ทองแป้น อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/2 ม.10 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
4.นางสาวจิราวรรณ ปานเหล้ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 165 ม.6 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
5.นางสำลี รุ่งเรือง อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83/1 ม.1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด นมผง และมอบเงินช่วยเหลือ คนละ 2000 บาท