เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีร่วมดำเนินโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในระหว่างวันที่ 6 -10 มกราคม 2563 วันนี้มีพระภิกษุ แม่ชี นักบวชในทุกศาสนาและประชาชนผู้ยากไร้เข้าการเปิดตาและรับ
ของที่ระลึก จำนวน 32 ราย  ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการผ่าตัด รักษาผู้ป่วยโรคตา ในวันนี้จำนวน  37 ราย