เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 มกราคม 2563 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธินายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานพิธีเปิด โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 6 -10 มกราคม 2563 โดยมีพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในการนี้ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณาหัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีวันนี้มีพระภิกษุ แม่ชี นักบวชในทุกศาสนาและประชาชนผู้ยากไร้เข้าการเปิดตาและรับของที่ระลึก จำนวน 67 ราย  ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการผ่าตัด รักษาผู้ป่วยโรคตา ในวันนี้จำนวน  32 ราย