เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 101 ราย รวม 40,400 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 29 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 29 ราย