เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมือง ได้รับโลหิตจำนวน 136 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 54,400 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย และอวัยวะจำนวน 1 ราย