เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี เลขานุการ,เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับอำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาทวี  อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตผ่านการคัดกรองทั้งสิ้น จำนวน  55  ราย​ ไม่ผ่าน​การคัดกรอง​  1  ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน​  24,750 ซีซีกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย