เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ธันวาคม นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ
ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม  และภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตผ่านการคัดกรอง
ทั้งสิ้น จำนวน  81  ราย​ ไม่ผ่าน​การคัดกรอง​  1  ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน​ 36,450 ซีซีกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ครั้งนี้ด้วย