เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2562  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วม โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่
6 -10 มกราคม 2563 วันนี้มีพระภิกษุ แม่ชี นักบวชในทุกศาสนาและประชาชนผู้ยากไร้เข้าตรวจคัดกรองโรคตา จำนวน 308 ราย  พบผู้ป่วยโรคตาต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
จำนวน 101 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 58 ราย แก้ไขขนตาม้วนเข้าจำนวน 2 ราย เจาะตากุ้งยิงจำนวน 1 ราย และรับแว่นผู้สูงอายุจำนวน 69 ราย  ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการผ่าตัด รักษาผู้ป่วยโรคตา แล้วในวันนี้จำนวน  67 ราย