เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางอุทัยวรรณ คงแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอลานสกา
จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.นายโอภาส จิตศัพท์
2.นายสมปอง ใจสันทัด
3.นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว
4.นายชัยมงคล สิงห์ทาร์
5.นายทุ่ม เจริญผล
6.นายบุญเสริม ชูผล
7.นางแผ้ว โชติกุลชร
8.นางพริก ศรีทองปลอด
9.นายมนูญ แสงสุวรรณ
10.นายเคลื่อน คาวินวิท