เลือกหน้า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองมะโมง มีผู้บริจาคโลหิต 59 ราย ได้จำนวนโลหิต 26,556 ซีซี /เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท