เลือกหน้า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านจำปาทอง รพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ่ รพ.สต.บ้านกกส้มโอง ทต.หนองลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาภากาชาดไทย และ อสม. ออกมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ ปันยิ้ม สร้างสุข ให้กับผู้สูงอายุ ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 58 ราย ดังนี้
1. ตำบลหนองลาด จำนวน  33  ราย
2. ตำบลค้อเขียว จำนวน   25  ราย
– เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย คือ นายสุขบุญ ผิวงาม อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทำให้สมองได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง แพมเพิส จำนวน 1 ห่อ ไข่ไก่ จำนวน 1 แผง น้ำดื่ม 1 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 1 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยติด และครอบครัว
– เวลา 11.30 น. ร่วมกับ นายสมบูรณ์  รัชปัญญา (ผู้บริจาค) และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวใหญ่ ออกมอบเสื้อที่ระลึก 123 ปี อำเภอวาริชภูมิ ให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 25 ตัว นมเปรี้ยว จำนวน 1 กล่อง นมจืด จำนวน 1 กล่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 25 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 25 หลอด