เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอพิปูน จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นางสาวอัญญารัตน์ นำพล
2.นางสีนาง ราพเดโช
3.นางเมี้ยน จริยพงศ์
4.นางหมิ้น จินตุลา
5.นางประยูร ริยาพันธ
6.นายสำรวย ล่องโลก
7.นางจำปี ลอย
8.นายสมโชค ภักดี
9.นางจันทร์ฉาย เกียรติกุล