เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง
พื้นที่ตำบลนาตาล่วง และตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 4 คน ดังนี้
1.นายเขียม อารีรอบ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/9 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2.นายสากล ชลธาร อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/3 ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3.นายรัญ ฮกทา อายุ 77 ปี ถนนสวนจันทร์ ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
4.เด็กหญิงกัญญพัชร แสงแจ่ม อายุ 3 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 ม.4 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 3/1 ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง และมอบเงินช่วยเหลือ คนละ 2000 บาท