เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอทุ่งสง จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.นายสมพร แก้วเกื้อ 69 ปี
2.นางพุ่ม แป้นสุข อายุ 100 ปี
3.นายถวิล ขำเอียด อายุ 77 ปี
4.นางพร้อย จันทร์ทัต อายุ 87 ปี
5.นายปลอบ สุดคิด อายุ 76 ปี
6.นายนิพนธ์ สมรูป อายุ 62 ปี
7.นายเอกชัย มณีฉาย อายุ 34 ปี
8.นางกิ้มเอื้อน จันทร์แดง อายุ 67 ปี