เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางละม่อม  ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา   อำเภอปทุมราชวงศา 
จังหวัดอำนาจเจริญ