เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางรัตติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์
เด็กหญิงสีดารัศมิ์ ข้อผูก บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
จำนวน 1 ชุด