เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบหมายนางสาวพรทิพย์ พรหมมณี หัวหน้างานรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ความรู้ในการเตรียมตัว
บริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา แก่นักศึกษาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง