เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
และสูงอายุ ณ อำเภอพยุหะคีรี โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนางนิตยา นาถไทย ณ บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 9
ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี กล่าวรายงาน โดยได้รับงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 3,000 บาท ท่านพระครูนิภาธรรมวงศ์
เจ้าอาวาสวัดเขาทอง และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันสมทบทุนทรัพย์ จำนวน 4,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สัสดีอำเภอพยุหะคีรี
และคุณสุพรรณี กำจัดภัย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นทุนทรัพย์และในการดำรงชีวิตต่อไป