เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
ในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ
นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก และนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
ร่วมทำพิธีมอบบ้านในโครงการฯ เป็นจำนวน 2 ราย ณ อำเภอท่าตะโก 1 ราย โดยร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ได้แก่
1. นางเล็ก สะใบนาค ณ บ้านเลขที่ 196/6 หมู่ที่ 7 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
2. นางฟ้อน สุขแจ่ม ณ บ้านเลขที่ 358 หมู่ที่ 9 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ทั้ง 2 หลังนี้ ดำเนินการด้วยงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และทำพิธีมอบบ้านในโครงการฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับทั้ง 2 ครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจในการ
ดำเนินชีวิตต่อไป