เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และสูงอายุ ณ อำเภอตากฟ้า โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
ในพิธี และนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า กล่าวรายงาน ซึ่งการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
และทำพิธีมอบบ้านให้กับนางสาวเบญจมาศ ส้มแก้ว ณ บ้านเลขที่ 15/3 หมู่ที่ 4 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนางสาวเบญจมาศ ส้มแก้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
ในการนี้ มีข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอตากฟ้าร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ฯ ในวันนี้เป็นจำนวนมาก