เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว
และส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย คือ นางเสนาะ ดีเหมือน อายุ 66 ปี ณ บ้านเลขที่ 129/3 หมู่ที่ 23 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 20.30 น. โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน 2,000 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนในการ
ดำรงชีวิตต่อไป