เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์