เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 175 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 142 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 22 ราย อวัยวะ จำนวน 21 ราย