เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และสูงอายุ ณ หมู่บ้านดงเย็น
ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และนายนภดล มามาก นายอำเภอลาดยาว
กล่าวรายงาน ซึ่งการปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และทำทำพิธีมอบบ้านให้กับนายทวิน ธรรมโน อายุ 68 ปี
ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วม
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนายทวิน ธรรมโน เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ในการนี้มีข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาอำเภอลาดยาว
ร่วมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ฯ ในวันนี้เป็นจำนวนมาก