เลือกหน้า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว โดยการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 900 ตัว แบ่งเป็นเสื้อผู้ใหญ่จำนวน 600 ตัว เสื้อเด็กจำนวน 300 ตัว สำหรับวันนี้เป็นการมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 450 ตัว ณ หอประชุมแต่ละอำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง โดยมีนายอำเภอพร้อมส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบเสื้อกันหนาว