เลือกหน้า

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และนายวัชรินทร์ สุตลาวดี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,นายประยูร อรัญรุฑ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,ปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านห้วยโจด ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 30 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย