เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางพัชนีภรณ์ เหมือนเสน  นักพัฒนาชุมชน นายชลิต โอทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายวิรัช โสตโยม  อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน  
หูพิการ ซึ่งอาศัยอยู่กับ บุตรสาวคือ นางสาวกาญจนา โสตโยม ที่เป็นใบ้  ป่วยเป็นโรคเบาหวานและปอดติดเชื้อ ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งครอบครัวไม่มีความสามารถในการหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาทเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย