เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์  
นายอำเภอบ้านนาเดิม ร.ท.เอกรินทร์ผลวิจิตร  สัสดีอำเภอบ้านนาเดิม นางอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่
อำเภอบ้านนาเดิม เพื่อมอบบ้านตามโครงการ ” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “แก่ นายอุดมศักดิ์ คำแก้ว  อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 33/1  
หมู่ที่ 2 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอุดมศักดิ์ คำแก้ว  มีบิดาชื่อ นายประกิจ คำแก้ว  อายุ 47 ปี และมารดาชื่อ นางสาวเพ็ญประภา บุตรพรม  อายุ 42 ปี
มีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้
1. นายเจนณรงค์ คำแก้ว  อายุ 24 ปี
2. นายอุดมศักดิ์ คำแก้ว  อายุ 17 ปี
3. ด.ญ.จริญา คำแก้ว  อายุ 12 ปี
4. ด.ช.กิตติพัฒน์ คำแก้ว  อายุ 10 ปี
5. ด.ญ.สภาวิณี คำแก้ว  อายุ 8 ปี
6. ด.ญ.ศิริญา คำแก้ว  อายุ 4 ปี
7. ด.ช.กฤตชัย คำแก้ว  อายุ 1 ปี
ครอบครัวของ นายอุดมศักดิ์ คำแก้ว มีอาชีพรับจ้างทำสวน และรับจ้างทั่วไป อีกทั้ง ขยัน ซื่อสัตย์และเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับในสังคมหมู่มากด้วย