เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 11.00 น. นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุไฟไห้มบ้านทั้งหลังราย นายประวิทย์  มาระแสง บ้านเลขที่ 94 หมู่ 4  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท ผ้าห่ม 1 ฝืน ถุงยังชีพ 1 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น