เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน  88  ยูนิต และได้รับบริจาคอวัยวะ
จำนวน  19  ราย และได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน  18  ราย