เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงเรียนจอย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน
” บริจาคโลหิตช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนจอย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 64 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 51 ยูนิต  (คิดเป็น 17,850 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย