เลือกหน้า

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 200 ถุง ให้แก่อำเภอบ้านค่าย เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่อำบ้านค่าย จังหวัดระยอง