เลือกหน้า

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอเขาชะเมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อสม. ร่วมออกเยี่ยมราษฎร ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.เด็กหญิงณัฐนิชา ชำนาญธรรม อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบลห้วยทับมอญ
2.นางปัทมา สิงไข อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย
3.นางสาวพูน ผมงาม อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย
4.นางตุ เพ็งเเจ่ม อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย
5.นางมะลิซ้อน ลือเดช อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย
6.นางชิม เสาวัง อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมกระเช้า ถุงยังชีพ ผ้าขนหนู ที่นอน มุ้ง และของใช้ที่จำเป็น